Wunderbuzz logo

Shit!

2e4kokk

I need to know who makes these!